goatpic.jpg

Tafarn Yr Afr 

The Goat Inn                    Glandwyfach

Vacant Positions

Swyddi Ar Gael

The Goat Inn, Garndolbenmaen

Restaurant Supervisor - Goruchwyliwr Bwyty - Permanent part time position.

Swydd barhaol rhan amser.

Commis Chef - Cogydd Commis - Part time permanent position. Swydd barhaol rhan amser.

Servers - Gweinyddwyr

Part time permanent positions. Swyddi barhaol rhan amser.

Bar Staff - Staff Bar - Part time permanent positions. Swyddi barhaol rhan amser.

 

Four Alls, Caernarfon

Bar Staff - Staff Bar - Part time permanent positions. Swyddi barhaol rhan amser.

Sous Chef - Cogydd Sous - Full time permanent position. Swydd barhaol llawn amser.

Yr Hen Fecws Restaurant, Porthmadog

Servers - Gweinyddwyr - Part time permanent position. Swydd barhaol rhan amser.

Restaurant Supervisor - Goruchwyliwr Bwyty - Permanent part time position.

Swydd barhaol rhan amser.

Multi Site - Aml-Safle - Glandwyfach, Porthmadog and/a Criccieth (not/ddim Caernarfon)

IMEDIATE START - I DDECHRAU AR UNWAITH

Cleaner - Glanhawr - Part time permanent position. Swydd barhaol lrhan amser.

100368083.jpg
20133603_2001387116746882_2087371117_o.j

Join Us!

Ymunwch A Ni!

new1.jpg

Ymunwch â’n tîm!

Wedi ei sefydlu yn 2010, mae gan “D Hughes Hospitality Limited” amryw o leoliadau yng Ngogledd Cymru gyda dros 70 o weithwyr cyflogedig. Rydym yn gwmni sydd yn tyfu gyda cyfleon ar gyfer i’r ymgeiswyr iawn. Rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol yn ogystal a disgowntiau hael a buddion ar gyfer ein gweithwyr.

Swyddi rhan-amser a llawn-amser ar gael. Mae profiad blaenorol yn y maes yn ffafriol ond ddim yn angenrheidiol. Os ydych yn teimlo eich bod yn ymgeisydd addas ar gyfer un o’r swyddi yma, ebostiwch eich C.V. at dhugheshospitality@outlook.com

Chef Preparing Meal

Join our team!

Established in 2010, D Hughes Hospitality Limited now has multiple sites in North Wales and over 70 employees. We’re a growing company with opportunities available for the right candidates. We offer competitive salaries as well as other generous discounts and perks for employees.

 

Part time and full time positions available.  Previous experience is preferred but not essential. If you think you’re a suitable applicant for one of these posts then please email your CV to dhugheshospitality@outlook.com