goatpic.jpg

Tafarn Yr Afr 

The Goat Inn                    Glandwyfach

Vacant Positions

Swyddi Ar Gael

FEATURED

SOUS CHEF - YR HEN FECWS PORTHMADOG - £26,000-£30,000

KITCHEN ASSISSTANT - THE GOAT INN GLANDWYFACH £10-£12 PER HOUR 

RESTAURANT SUPERVISOR - THE GOAT INN GLANDWYFACH £10-£12 PER HOUR - FULL OR PART TIME EVENINGS AND WEEKENDS ONLY. NO SPLIT SHIFTS.

We're also on the lookout for the following,

  • Servers 

  • Bar team members 

  • Kitchen porters 

  • Trainee or experienced chef vacancies 

  • Apprenticeship opportunities 

  • Supervisory and Management positions available.

-     Gweinyddwyr

-     Criw bar 

-     Cogyddion

-     Unigolion i olchi llestri

-     Cyfleoedd prentisiaeth 

-     Swyddi rheoli a goruchwylio

 

100368083.jpg
20133603_2001387116746882_2087371117_o.j

Join Us!

Ymunwch A Ni!

new1.jpg

Ymunwch â’n tîm!

Wedi ei sefydlu yn 2010, mae gan “D Hughes Hospitality Limited” amryw o leoliadau yng Ngogledd Cymru gyda dros 70 o weithwyr cyflogedig. Rydym yn gwmni sydd yn tyfu gyda cyfleon ar gyfer i’r ymgeiswyr iawn. Rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol yn ogystal a disgowntiau hael a buddion ar gyfer ein gweithwyr.

Swyddi rhan-amser a llawn-amser ar gael. Mae profiad blaenorol yn y maes yn ffafriol ond ddim yn angenrheidiol. Os ydych yn teimlo eich bod yn ymgeisydd addas ar gyfer un o’r swyddi yma, ebostiwch eich C.V. at dhugheshospitality@outlook.com

Chef Preparing Meal

Join our team!

Established in 2010, D Hughes Hospitality Limited now has multiple sites in North Wales and over 70 employees. We’re a growing company with opportunities available for the right candidates. We offer competitive salaries as well as other generous discounts and perks for employees.

 

Part time and full time positions available.  Previous experience is preferred but not essential. If you think you’re a suitable applicant for one of these posts then please email your CV to dhugheshospitality@outlook.com