goatpic.jpg

Tafarn Yr Afr 

The Goat Inn                    Glandwyfach

BWYDLEN

 

Edrychwch ar ein bwydlenni gyferbyn er mwyn darganfod pa un sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion.

 

Os oes gennych anghenion arbennig yna cysylltwch â ni heb oedi.

 

Mae ein bwyty yn darparu bwyd 6 diwrnod yr wythnos rhwng 12yh a 2yh ac o 5.30yh hyd at 8.30yh.

MENU

 

 Please click on our menus opposite to find the one that best suits your needs.

 

If you have any special requirments then please do not hesitate to contact us.

ARCHEBU BWRDD
RESERVATIONS

 

Ffôn - Phone:  01766 530 237
Ebost - Email:  thegoatinn@live.co.uk