top of page
Gradient
Screenshot 2023-03-24 at 13.14.31.png

Tafarn Yr Afr 
The Goat Inn                    Glandwyfach

CROESO - WELCOME!

 

Mae Tafarn yr Afr, Glandwyfach wedi ei lleoli ar yr A487 rhwng Porthmadog a Chaernarfon. Mae ein bwyty yn paratoi prydau amser cinio a gyda'r nos. Yn ogystal mae gennym ystafell aml ddefnydd sydd yn addas ar gyfer Priodasau, Partïon Penblwydd, Cynadleddau, Te Angladd a Phartïon Bedydd.

 

The Goat Inn Restaurant and Bar is located on the A487 between Porthmadog and Caernarfon. Our restaurant serves food both at lunch times and in the evening. We also have a function room ideally suited for Weddings, Birthday Parties, Confrences, Funeral Teas and Christenings. 

The Goat Inn, Glandwyfach

Porthmadog

Gwynedd

LL51 9LJ

CYSYLLTU Â NI
CONTACT US

 

Ffôn / Phone:  01766 530 237
Ebost / Email:  thegoatinn@live.co.uk

The Goat Inn 

Glandwyfach, Gwynedd, North Wales

LL51 9LJ

 

 

ORIAU AGOR
OPENING HOURS

 

 

5 Diwrnod yr wythnos

5 Days a week

 

Dydd Mercher i Dydd Sadwrn

Wednesday to Saturday

5.30yh/pm-8.30yh/pm

Dydd Sul/Sunday

12yh/pm-2yh/pm

5.30yh/pm-8.30yh/pm

 

  

1 WEEK TO GO!!

 

We are now closed.

We are now closed for a full refurbishment and will re open in early April 2023

We can't wait to welcome you all back

Bookings are now being taken online

See you soon!

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page