goatpic.jpg

Tafarn Yr Afr 

The Goat Inn                    Glandwyfach

CROESO - WELCOME!

 

Mae Tafarn yr Afr, Glandwyfach wedi ei lleoli ar yr A487 rhwng Porthmadog a Chaernarfon. Mae ein bwyty yn paratoi prydau amser cinio a gyda'r nos. Yn ogystal mae gennym ystafell aml ddefnydd sydd yn addas ar gyfer Priodasau, Partïon Penblwydd, Cynadleddau, Te Angladd a Phartïon Bedydd.

 

The Goat Inn Restaurant and Bar is located on the A487 between Porthmadog and Caernarfon. Our restaurant serves food both at lunch times and in the evening. We also have a function room ideally suited for Weddings, Birthday Parties, Confrences, Funeral Teas and Christenings. 

The Goat Inn, Glandwyfach

Porthmadog

Gwynedd

LL51 9LJ

CYSYLLTU Â NI
CONTACT US

 

Ffôn / Phone:  01766 530 237
Ebost / Email:  thegoatinn@live.co.uk

 

 

ORIAU AGOR
OPENING HOURS

 

 

5 Diwrnod yr wythnos

5 Days a week

 

12yh/pm-2yh/pm

5.30yh/pm-8.30yh/pm

CLOSED MONDAYS & TUESDAYS

AR GAU DYDD LLUN & DYDD MAWRTH

 

Welcome Back! 

Croeso nol!

Now open 5 days a week

Closed Mondays & Tuesdays

Nawr ar agor 5 diwrnod yr wythnos

Ar gau dydd Llun a dydd Mawrth

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon