top of page
Gradient
goatpic.jpg

Tafarn Yr Afr 
The Goat Inn                    Glandwyfach

CROESO - WELCOME!

 

Mae Tafarn yr Afr, Glandwyfach wedi ei lleoli ar yr A487 rhwng Porthmadog a Chaernarfon. Mae ein bwyty yn paratoi prydau amser cinio a gyda'r nos. Yn ogystal mae gennym ystafell aml ddefnydd sydd yn addas ar gyfer Priodasau, Partïon Penblwydd, Cynadleddau, Te Angladd a Phartïon Bedydd.

 

The Goat Inn Restaurant and Bar is located on the A487 between Porthmadog and Caernarfon. Our restaurant serves food both at lunch times and in the evening. We also have a function room ideally suited for Weddings, Birthday Parties, Confrences, Funeral Teas and Christenings. 

The Goat Inn, Glandwyfach

Porthmadog

Gwynedd

LL51 9LJ

CYSYLLTU Â NI
CONTACT US

 

Ffôn / Phone:  01766 530 237
Ebost / Email:  thegoatinn@live.co.uk

The Goat Inn 

Glandwyfach, Gwynedd, North Wales

LL51 9LJ

 

 

ORIAU AGOR
OPENING HOURS

 

 

5 Diwrnod yr wythnos

5 Days a week

 

Dydd Mercher i Dydd Sadwrn

Wednesday to Saturday

5.30yh/pm-8.30yh/pm

Dydd Sul/Sunday

12yh/pm-2yh/pm

5.30yh/pm-8.30yh/pm

 

Exciting Announcement - Cyhoeddiad Gyffrous

We said it was going to be an exciting year! You have only 4 weeks left to enjoy us and remember us as we are. After lunch time on the 26th February we will be closing our doors for a full refurbishment. We promise we are keeping the character of the building!! We will then remain closed until the first week of April. The whole team are looking forward to welcoming you over the next four weeks and then again from April onwards!

Fe ddywedon ni ei bod yn mynd i fod yn flwyddyn gyffrous! Dim ond 4 wythnos sydd gennych ar ôl i'n mwynhau a chofio amdanom fel yr ydym. Ar ôl amser cinio ar y 26ain o Chwefror byddwn yn cau ein drysau am adnewyddiad llawn. Rydym yn addo cadw cymeriad yr adeilad!! Byddwn yn parhau ar gau tan wythnos gyntaf mis Ebrill ymlaen. Mae’r tîm cyfan yn edrych ymlaen at eich croesawu dros y pedair wythnos nesaf ac yna eto o fis Ebrill ymlaen!

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page