TAFARN YR AFR

THE GOAT INN

 

 

RYDYM YN DARPARU AR GYFER-

WE CATER FOR-

 

Priodasau/Weddings

Penblwyddi/Birthdays

Te Angladd/Funeral Tea

Partïon Bedydd/Christenings

Cynadleddau/Confrences

 

 

 

GWYBODAETH BELLACH-

FURTHER INFORMATION-

 

Addas ar gyfer cadair olwyn

Wheelchair Accessible

 

Parcio ar gyfer dros 60 o gerbydau

Car Parking for 60 Vehicles

 

Ystafell aml-ddefnydd

Function Room

 

Gardd gyda lleoedd i eistedd

Garden Area with Seating

 

Tân coed

Real Log Fire

 

 


 

ARCHEBU BWRDD RESERVATIONS

 

Ffôn - Phone:  01766 530 237
Ebost - Email:  thegoatinn@live.co.uk

 

 

 
ORIAU AGOR
OPENING HOURS

 

 

6 Diwrnod yr wythnos

6 Days a week

 

12yh/pm-2yh/pm

5.30yh/pm-8.30yh/pm

Closed Monday

Ar Gau Dydd Llun

Tafarn Yr Afr - The Goat Inn

Glandwyfach

LL51 9LJ

  • Facebook App Icon

© 2015 The Goat Inn Restaurant and Bar. 

NEWYDDION - NEWS

Hygiene Rating

Sgôr Hylendid Bwyd

Food Hygiene Rating

Rhagfyr 2018 / December 2018

Yn dilyn ymweliad di-rybydd gan ein Swyddogion Asiantaeth Safonau Bwyd lleol, rydym yn falch o gael cyhoeddi ein bod wedi cynnal sgôr o 5 am hylendid bwyd.

 

Following a surprise visit from the local Environmental Health Officers, we are pleased to say that we have maintained our 5 star food hygiene rating.

Ydych chi wedi trio ein Cinio Dydd Sul eto?

Have you tried our Sunday Lunch yet?

 Ymunwch â ni bob dydd Sul am ginio

3 chwrs yn cynnwys te neu goffi am £18.95 yn unig

Join us every Sunday for lunch,

3 courses including tea or coffee only £18.95

 

I archebu bwrdd galwch ni ar 01766 530 237

To book please call us on 01766 530 237

Cheesecake